Privacybeleid

 

Bedankt voor je vertrouwen in HOMi. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met jouw
gegevens als je gebruik maakt van onze webapplicatie.
We hechten zeer veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. We respecteren en
beschermen de privacy van onze gebruikers op onze webapplicatie. We gebruiken jouw
gegevens alleen zodat jij onze dienst goed kunt gebruiken. We zullen nooit gegevens
verkopen aan derden! Alle ingevoerde gegevens zijn eigendom van jou. Heb je vragen over
ons privacy statement? Laat het ons weten op support@homi.nu.

Schrijven we over ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, dan bedoelen we de besloten vennootschap HOMi
B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan Sem Presserhof, te 1087 JE Amsterdam. Bij de Kamer
van Koophandel ingeschreven onder het nummer 70620377.
Opslag van persoonlijke gegevens bij ons

Om onze diensten aan jou te kunnen leveren, slaan we zowel persoonlijke als niet
persoonlijk identificeerbare data op over bedrijven en individuen die onze dienst gebruiken.
Deze gegevens kunnen onder andere een naam, adres en telefoonnummer bevatten. We
verzamelen persoonsgegevens wanneer jij je aanmeldt voor een gebruikersaccount bij ons
of contact opneemt met onze helpdesk.

We verzamelen, bewaren en gebruiken je persoonlijke informatie zodat je gebruikt kunt
maken van onze webapplicatie en aangesloten diensten.
We gebruiken je gegevens onder andere om:

  • Je aan te melden voor een nieuw gebruikersaccount op basis van je e-mailadres en
    wachtwoord;
  • Zo goed mogelijk de diensten te leveren om jouw instituut te managen;
  • Het leveren van ondersteuning vanuit onze helpdesk.

Omdat we graag onze dienstverlening zo goed mogelijk willen afstemmen op de wensen van
onze gebruikers, slaan we naast persoonlijke gegevens ook geaggregeerde geanonimiseerde
informatie op over onze gebruikers en het gebruik van onze dienst.
Door het gebruik van onze dienst is het ook mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke
informatie opslaan van derden, zoals de klanten van onze directe gebruikers. Je bent als
gebruikersaccounthouder van HOMi zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je invoert.
Zorg ervoor, als gebruikersaccounthouder, dat je klanten op de hoogte zijn van dit privacy
statement.

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de bovengenoemde
doeleinden. Je hebt bij ons het recht, conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), vergeten te worden. Je kunt dit doen door je
gebruikersaccount te verwijderen. We zullen dan alle informatie verwijderen uit onze
systemen.

Beveiliging van je gegevens

We hebben gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen om je
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. We maken
gebruik van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt constant in de gaten
gehouden. Alle verbindingen naar onze servers zijn beveiligd met een SSH-verbinding. Alle
wachtwoorden worden bij ons veilig opgeslagen d.m.v. cryptografische beveiliging.
Niemand heeft toegang tot je account en data. Pas na zeer streng toezicht en in
samenspraak met jou kan toegang gegeven worden voor het management om problemen
op te lossen. Dit type toegang is zwaar beveiligd met o.a. extra authorisatiecodes en
veiligheidssleutels.

Je kunt anderen toegang geven tot jouw administratie door extra gebruikers toe te voegen.
Je kunt per gebruiker aangeven tot welke onderdelen deze persoon toegang heeft.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden

We zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming,
tenzij we daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling. We kunnen wel (een
deel van) je gegevens verstrekken aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van
bepaalde diensten, dit bijvoorbeeld in geval van facturatie via FactuurSturen.nl.
Onze website bevat links naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de
naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Toegang tot je persoonlijke gegevens

Je kunt ons altijd een verzoek sturen om op te vragen welke persoonsgegevens wij van jou
verwerken. We zullen binnen vier weken reageren op je verzoek. Nadat je antwoord van ons
hebt gehad, kun je aangeven wat je wilt doen met deze gegevens. Je kunt deze gegevens
aanvullen, verbeteren of verwijderen. We zullen binnen vier weken, nadat we je wijzigingen
hebben ontvangen, reageren op de aanpassingen.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

We kunnen ons privacy statement wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op
deze pagina. Onderaan staat de datum van deze huidige versie. We raden je daarom aan om
regelmatig ons privacy statement te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele
wijzigingen.

Indien je nog vragen hebt over ons privacy statement, dan kun je contact met ons opnemen.
Onze helpdesk helpt je graag verder als je informatie nodig heeft over je gegevens of als je
deze wilt wijzigen. Mail de helpdesk op support@homi.nu.

Versie 24-04-2019